Målstyrning - hur fungerar det i praktiken?

INSIKT | Många jobbar eller vill jobba målstyrt men hur fungerar det i verkliga livet? Per Asplund ger er verktygen att lyckas.

Vågar påstå att större delen av populationen som är verksamma inom försäljning har en tydlig bild/uppfattning om vad målstyrning innebär. Den vanligaste uppfattningen är; ”man styr och jobbar mot mål” = Rätt i sida men fel i höjd….

Målstyrning är en avrapporteringsmodell där den enskilde individen (som äger ett eller flera mål) får ta ett ansvar fullt ut och bidra med sin kompetens och kreativa förmåga för att nå måluppfyllelse.

Avrapporteringslinjen kan (i något förenklad variant) beskrivas som följer:

  1. Mitt nuläge = Hur ligger jag till mot mitt/mina mål? Ligger jag på eller över mitt mål krävs ingen fördjupning. Om jag däremot har en negativ avvikelse skall jag avrapportera enligt målstyrningslinjen.
  2. Slutsatser = Vad är orsaken till den negativa avvikelsen?
  3. Nya konkreta mål= När är jag på målnivå igen? Exempelvis; är på budgetnivå igen sista juni-18.
  4. Ny konkret handlingsplan = Vad skall jag konkret göra för att nå budgetnivå sista juni? Exempelvis; Jag skall genomföra 5 nykundsbesök per vecka under perioden mars till och med juni.

Målstyrning är en avrapporteringsmodell där den enskilde individen (som äger ett eller flera mål) får ta ett ansvar fullt ut och bidra med sin kompetens och kreativa förmåga för att nå måluppfyllelse.

                                           

Varför målstyrning?

 

  • Vi säkerställer att medarbetarnas aktiviteter leder till att vi når företagets övergripande mål.
  • Vi tillvaratar de personliga resurserna på ett bättre sätt.
  • Vi ökar oddsen att få tillgång till en större del av medarbetarnas energi.
  • Vi skapar en ökad motivation och engagemang i hela bolaget.