Säljare: ett framtidsyrke?

Ulf Hammar
Rekryteringskonsult

BLOGG | Med dagens automatiseringar och snabba informationsflöden kan man ställa sig frågande om det finns någon plats kvar för den klassiska säljaren? Ulf Hammar delar med sig av sina tankar.

1985 valde jag att säga upp mig från min trygga anställning på bruket för att satsa på försäljning. Åsikterna var många och delade. Några tyckte jag var en galning som sa upp mig från bruket medan andra såg det som ett sundhetstecken. Dock visade det sig att alla hade samma fråga, som mer uttryckte sig i form av ett påstående: ”Ska du bli väskdängare Ulf?”

Sen dess har jag aldrig blickat bakåt och har aldrig ångrat mitt beslut. Jag har fått uppleva så mycket, både med uppgång och fall. Jag har fått jobba och jobbar med bästa som finns; människor. Att få övertyga, skapa förtroende, se möjligheter och tillfredställelse.
Jag är en säljare som gått den långa vägen, från att få en pärm, en bil och 2 dagars utbildning ”ut och sälj” till att leda och utbilda säljare i säljteknik. Genomgående har jag alltid varit stolt över detta yrkesval och aldrig känt mig som en ”väskdängare”.

Förr räckte det med att du var duktig på någon slags säljteknik men det kommer inte att hålla i fortsättningen. I framtiden blir det kunskap som gäller, du ska vara bäst på det du säljer

Finns det någon framtid för säljare som yrke? Utan tvekan JA, samtidigt som vi automatiserar mer blir saker också mer komplexa. En del och troligen många kunder vet kanske inte vad de behöver eller vilka lösningar finns och som är bäst för dom. Det är en djungel att googla efter informationen själv och det är tidskrävande. Företag tenderar också att bli mer komplexa i sina köpprocesser. Det kommer att behövas människor som säljer och kan erbjuda kreativa och nytänkande lösningar.
Förr räckte det med att du var duktig på någon slags säljteknik men det kommer inte att hålla i fortsättningen. I framtiden blir det kunskap som gäller, du ska vara bäst på det du säljer. Det gör att det kommer att behövas en annan sorts säljare än de vi har idag. Säljare som vet hur de kan använda den nya tekniken till sin fördel. Säljaren kommer att behöva lägga mer tid på att lösa sina kunders problem och mindre på att hantera invändningar. De som har ett stort nätverk och förstår detta sätt att arbeta kommer att konkurrera ut de som inte förstår detta nya sätt.