SÅ FUNKAR DET

Du har hittat jobbet som du verkligen vill ha. Du har satt ihop
ett snyggt CV och skrivit ett brev där du förklarar vilken förträfflig kandidat du är,
och varför du verkligen borde få jobbet.

På den här sidan beskriver vi lite översiktligt hur
Säljpoolens rekryteringsprocess normalt sett går till, steg för steg.

 

1   Kravprofil

Företaget identifierar att man har ett rekryteringsbehov, och kontaktar därför Säljpoolen. Tillsammans diskuterar vi hur kravprofilen ska se ut, och ser till att en annonstext formuleras.

 

2   Publicering

Säljpoolen publicerar annonsen i flera olika kanaler. Dels på vår egen webbplats, saljpoolen.se men också på andra jobbsajter som vi har avtal med. 

 

3   Masterhelp

Du upptäcker annonsen och skickar in ditt CV och din ansökan. Du får ett meddelande om att vi mottagit ansökan, och en inbjudan att registrera dig i vårt rekryteringssystem Masterhelp. Här kan du läsa mer om Masterhelp.

 

4   Hitta kandidater

Vi gör också egna sökningar i Masterhelp för att hitta kandidater som passar.

 

5   Första urvalet

När ansökningstiden löpt ut sammanställs ansökningarna och ett urval görs utifrån den fastställda kravprofilen. En del av de sökande får ett meddelande som tackar för visat intresse, och informerar om att de inte tillhör de som valts ut denna gången.

 

6   Intervju

Du har förhoppningsvis inte fått något sådant meddelande, utan istället ett där du kallats till en intervju. Under intervjun får du träffa en av våra rekryteringskonsulter.

 

7   Profilanalys

Intervjun görs enligt ett intervjuformulär som vi tagit fram för att säkerställa att vi hittar en person som passar med den kravprofil vi tagit fram. Nu genomför vi även en profilanalys där vi mäter drivfaktorer, socialt beteende och arbetsstil.

 

 Slutligt urval

Efter att konsulten genomfört intervjuerna, görs ett slutligt urval. De kandidater som valts ut presenteras för arbetsgivaren.

 

9   Slutintervju

Slutintervjuer genomförs tillsammans med arbetsgivaren, och sedan tar arbetsgivaren beslut i samråd med den ansvariga konulten.

 

10   Kontroller

Vi gör alla nödvändiga kontroller, till exempel av eventuella referenser som du lämnat.

 

Avslutningsvis:

Nu är rekryteringsprocessen klar, och av alla sökande till tjänsten är det kanske du som hamnat överst på prispallen. I så fall vidtar en förhandling med företaget som genomför rekryteringen. Förhoppningsvis kan ni komma överens om alla detaljer, ett anställningsavtal kan upprättas och du har fått ett nytt jobb!