Är en bra chef alltid en bra chef?

Är en bra idrottsman bra på alla idrotter eller är en bra lärare bra på att undervisa i alla ämnen? Svaret är enkelt eller hur och det samma gäller ledarskapet.

En chef/ledare kan vara fantastiskt bra i ett företag och inte alls bra i ett annat företag. Vad beror det på? Företag präglas av kultur, värderingar, historik, övriga chefer/ledare och kraven på en chef/ledare utgår alltid ifrån vilken fas bolaget är. Är det uppstart och entreprenörskap som krävs eller är de det stagnation/nedgång och en chef/ledare som skall effektivisera och rationalisera företaget som krävs och som har ”hårdare nypor”. Är det en organisation med många nyanställda så krävs mycket aktiv coachning, internutbildning etc. och är det en organisation med medarbetare som arbetat väldigt länge inom bolaget så kanske det är förmågan att få medarbetare att vilja förändra sina arbetssätt som är i fokus.

En chef/ledare kan vara fantastiskt bra i ett företag och inte alls bra i ett annat företag

Man kan givetvis som chef lyckas i olika branscher/företagskulturer och situationer om man har grundläggande ledaregenskaper och en vilja att verkligen nå resultat VIA andra och om man kan hantera ett situations anpassat ledarskap.
 Samtidigt så kan man som chef/ledare inte vara bäst på allt utan man fungerar oftast bäst i en viss typ av företag/kultur och beroende på vilken utvecklingsfas företaget befinner sig i och som ledare chef skall man verkligen försöka identifiera var man passar bäst för att lyckas, fungera och må bra.

Säljpoolen