Rekrytering Key Account Manager

Tillsätt rätt person med hjälp av Säljpoolen när ni ska rekrytera en Key Account Manager.

Vill du boka möte?

Förnamn(Obligatoriskt)

Rekrytera Key Account Manager med Säljpoolen

Vi på Säljpoolen har lång erfarenhet av att rekrytera Key Account Managers, men även att hjälpa våra kunder i utvärderingen av vilken säljprofil som är mest lönsam för deras verksamhet. En Key Account Manager ansvarar för företagets viktigaste kunder, nyckelkunderna, och är en viktig roll i en säljorganisation. Rollen upprätthåller och utvecklar långsiktiga relationer mot utvalda företag och verksamheter. Denna typ av business to business-försäljning är komplex och rollen kräver vanligtvis flera års erfarenhet av säljyrket.

image

Att axla rollen som Key Account Manager

Rollen som Key Account Manager är många säljares dröm, att få ansvara för företagets nyckelkunder. En stor och strategisk uppgift som sällan lämnar utrymme för nykundsbearbetningens snabba kickar. Dessa säljprofiler har ofta ett utvecklat ordningssinne, är analytiska och metodiska samt har förmåga att arbeta utifrån perspektivet att säkerställa både kundens och sitt eget företags intresse. Långa säljcykler, komplexa förhandlingsprocesser och ett brett nätverkande är vardag för en Key Account Manager.

Förväntan på en Key Account Manager

Att definiera och generalisera en säljorganisation är komplicerat. Det är vanligt att företag som vi möter har förväntningar att deras Key Account Managers ska arbeta med nykundsbearbetning. Detta är en uppgift som dock lämpar sig bättre för andra typer av säljroller. Idag finns många olika befattningar inom försäljning. Både vi och våra kandidater är eniga om att det är olika förväntningar på olika befattningar, där förväntningarna på en Key Account Manager ofta är höga.

image

Flexibla tillvägagångssätt 

När ni givit oss förtroende att rekrytera er nästa Key Account Manager ser vi till att alltid leverera med hög kvalité genom hela rekryteringsprocessen. Vi har ett flexibelt tillvägagångssätt som innebär att vi kan kombinera till exempel kompetensbaserad intervjuteknik, med andra urvalsmetoder som till exempel olika tester med fokus på personlighet och begåvning.

Vi har sedan 1995 rekryterat Key Account Managers och tillsätter idag flest specialister inom sälj varje år. Med vår långa erfarenhet vet vi därför vad som skiljer en framgångsrik säljare mot en genomsnittlig. Vi ser att egenskaper som att vara modig, förtroendegivande och relationsskapande ofta är avgörande, tillsammans med ett bra självförtroende och en energigivande utstrålning. För att hitta dessa egenskaper behöver man ha en dialog med kandidaterna, antingen över telefon eller en intervju.

image

Rätt match till ert företag


Detta är en del i rekryteringsprocessen som är mycket tidskrävande och många företag har inte möjlighet att lägga ner den tid som krävs. Våra rekryteringskonsulter är specialister i mötet med kandidat, och har ett effektivt sätt för att selektera och säkerställa att den bäst lämpade kandidaten är den som skickas vidare till slutintervju. För oss handlar det alltid om att matcha rätt Key Account Manager till rätt företag. På det viset når både vi och våra kunder framgång.

Läs mer om oss
Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)