Jobba på Säljpoolen

Vill du bli vår nästa Säljpoolare?

Varför vill företag träffa oss?

Tünde Isaksson jobbar som mötesbokare och är många gånger den första kontakten mot potentiella kunder. Läs nedan vad hon upplever är anledningen till att företag väljer att träffa oss.

image

1

Erfarenhet

Vi har en lång erfarenhet från branschen.  

2

3

4

Flexibilitet

Vi kan möta alla behov genom våra olika rekryteringslösningar.

image

Hur skräddarsyr vi processerna mot kund?


1995
15
400

Vilka är Säljpoolens styrkor?

Vad anser Daniel Bjerndal, rekryteringskonsult Stockholm, är våra största styrkor?

Erfarenhet och expertis
Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom försäljning och rekrytering. Dedikerade säljande rekryterare har en djup förståelse för säljrollen och kan identifiera de bästa kandidaterna för varje företag, vilket gör att vi snabbt kan sätta oss in i olika branschers behov och krav.

Rekryteringsprocess
Noggrann förstudie tillsammans med kund där vi tillsammans sätter upp en kravspecifikation som används som ett styrdokument i intervjuer och bedömningar. Vi kvalitetssäkrar genom t.ex. bakgrundskontroller och referenstagningar för att verifiera kandidaternas kompetens. Vi erbjuder även generösa garantier.  

Naturlig partner
Säljpoolen är en naturlig samlingsplats för säljare och säljchefer. Det är till oss man går när man vill söka ett nytt arbete, vilket skapar trafik och större möjlighet till att få en kandidat med rätt personlighet och relevanta kompetenser.

Nätverk
Vi har ett omfattande nätverk av säljare inom olika branscher, vilket gör det enkelt för oss att matcha rätt kandidat med rätt företag.

Skräddarsydda lösningar
Vi vet att alla har unika behov och krav när det gäller rekrytering. Vi strävar eftter att arbeta nära våra kunder och hitta rekryteringslösningar som passar bäst för just dem.

Hur arbetar vi med att utveckla våra kunder?

Fler ord från våra Säljpoolare

Kim Storm, Göteborg

Kim Storm, Göteborg

Hur kvalitetssäkrar vi kandidaterna?

Utöver att vi intervjuar ett stort antal kandidater kontaktar vi minst två tidigare chefer för referenstagning, genomför tester och vid förfrågan även bakgrundskontroller. Vi har ett stort kandidatnätverk som vi kan tipsa varandra om internt. Vi följer även upp kandidaterna efter att de fått anställning för att se att de presterar som förväntat.

Ulf Hammar, Stockholm

Ulf Hammar, Stockholm

Varför väljer företag att samarbeta med oss?

Våra kunder väljer oss för att vi alltid finns där för dem, med ett brett kontaktnät och kontinuerlig uppföljning av kandidater och deras resa hos kunden. Vi agerar som bollplank och är aktiva på plattformar som LinkedIn för att visa vår närvaro. Vi uppmuntrar kreativitet och mod för att leverera det bästa värdet till våra kunder.

Victor Gustafsson, Jönköping

Victor Gustafsson, Jönköping

Hur ser searchprocessen ut?

Tillsammans med kund kartlägger vi styrkor, möjligheter, svagheter och hot som kommer hjälpa oss i processen. Exempel på frågor kan vara vilka kandidater, bolag och branscher vi får, och inte får, kontakta. Vi ställer även frågor gällande om kunden stött på svårigheter att attrahera kandidater från en specifik bransch eller företag. Vi gör en slagning i vårt eget searchverktyg och fortsätter sedan på LinkedIn. Vid visat intresse tar vi ett första samtal innan en eventuell intervju. Vi har kontinuerliga avstämningar med kund där vi återkopplar kring kontaktade kandidater samt upplevt intresse. Dessa avstämningar har vi fram till att vi går i mål med processen.

Alexandra Munoz, Stockholm

Alexandra Munoz, Stockholm

Varför är personlighet viktigt i säljrekrytering?

Många av våra kunder söker kandidater med rätt personlighet. Men vad är rätt personlighet? Enligt oss finns det inget rätt eller fel, men vissa egenskaper passar bättre för vissa säljroller. Söker du en klassisk ”hunter” som ska bearbeta nya kunder krävs tävlingsinstinkt, målinriktat arbete och förmåga att förstå kundens behov för att intressera kunden av ditt erbjudande. Söker du en Key Account Manager, behöver kandidaten snarare vara analytisk, strategisk och uthållig med god förhandlingsförmåga. Säljchefer är bra ledare med förmåga att motivera, engagera och leda sitt team genom att vara modiga, tydliga och konkreta med vilka mål säljarna ska uppnå.

Hur arbetar vi med prospektering?

Vad har vi för ambitioner?