Chefsrekrytering

Vi har lång erfarenhet av chefsrekrytering. Vi tillsätter chefer i alla branscher men främst inom sälj och marknad.

Vill du boka möte?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Rekrytera och hitta rätt chef

När vi rekryterar chefer är det centralt för oss att kartlägga vilka förutsättningar och förväntningar ni som företag har för rollen, vilka krav som kommer ställas på ledarskapet och vad den primära uppgiften är.

Vi är bland annat intresserade av att veta om behovet av er chefsrekrytering är grundad på tidigare fel-, ersättnings- eller expansionsrekrytering? Om det är lämpligt att involvera interna kandidater i processen för rekryteringen eller om vi bör titta externt för att bryta mönster och ändra beteenden? Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att få en god överblick om vad som kommer att krävas innan man påbörjar denna typ av rekryteringsprocess.

image

Processen chefsrekrytering


Chefsrekrytering är strategiskt sett en omfattande process. Det krävs ambitiösa förstudier, nulägesanalyser och en tydlig förväntansbild för att säkerställa att processen blir så effektiv och kvalitativ som möjligt. Skulle en rekryteringskonsult inte ta höjd för detta vid rekrytering av chef, är risken stor att missa väsentliga aspekter som på sikt kan få negativ påverkan. 

Våra processer vid chefsrekrytering är kvalitativa och personliga. För oss är det viktigt att om man ska rekrytera en chef, så bör man själv ha varit chef. Vi har seniora rekryteringskonsulter som själva är eller varit chefer, och har därmed djup insikt inom området och vad som förväntas.

Varför Säljpoolen?

Rekrytera försäljningschef eller marknadschef?

Branschkompetens chefsrekrytering

Kontakta oss vid chefsrekrytering

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden