Rekrytera sälj- och marknadskoordinator

Få ett effektivt och strukturerat försäljningsarbete med en sälj- och marknadskoordinator. Låt oss hitta er länk mellan sälj och marknad.

Vill du boka möte?

Förnamn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Sälj- och marknadskoordinator

En allt mer central roll

Idag vill alla företag effektivisera sin säljprocess. En grundsten för att effektivisera detta är att skapa en stark länk mellan ett företags sälj- och marknadsavdelning. Som specialister på rekrytering av sälj och marknadsbefattningar vet vi vilka kunskaper och färdigheter som en sälj- och marknadskoordinator behöver för att strukturera upp arbetet mellan sälj och marknad samt effektivisera säljarnas administrativa uppgifter. Våra rekryteringskonsulter är medvetna om vilka utmaningar som företag står inför och vi vet hur dessa kan lösas.

Rekrytera koordinator inom sälj och marknad

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera sälj- och marknadskoordinatorer med varierande kunskap och erfarenhet som kan möjliggöra nya vägar för er som företag. En marknadskoordinator har förmåga att bygga varumärke, arbeta effektivt med konvertering, skapa digitala förutsättningar för specifika målgrupper och driva trafik i en bredare utsträckning än vad säljorganisationen skulle klara av att hantera på egen hand.

image

Vi hittar er nästa kollega

På Säljpoolen har vi god erfarenhet av att rekrytera specialister inom marknad. När det är dags för er att rekrytera er nästa sälj- och marknadskoordinator tillsammans med oss, kommer vi börja med att upprätta en noggrann och tydlig kravprofil. Denna kravprofil ska innehålla önskade egenskaper, meriter och krav som ni har på er blivande kollega. Vi ser till att ni under hela processen kan konsultera och diskutera kring rollen samt de behov och förväntningar som er verksamhet har. 

image

Kvalitetssäkrar

Kompetensbaserad intervjuteknik är en metod som vi använder. Denna metod kompletterar vi med olika typer av tester, så som personlighets- eller begåvningstest, för att kvalitetssäkra vår process. För att hitta de egenskaper som tagits fram i er kravprofil är det viktigt att man har grundliga dialoger med kandidaterna och inte enbart tittar på tidigare erfarenhet och meriter.

Det går inte att avgöra från ett CV huruvida en person till exempel är pålitlig eller har en positiv energi. Därför ser vi till att boka in ett möte med så många relevanta kandidater som möjligt och på så vis kan vi effektivt selektera och säkerställa att den bäst lämpade personen får komma på slutintervju hos er.

Läs mer om oss
Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden