Rekrytera försäljningschef

På Säljpoolen har vi lång erfarenhet av att rekrytera försäljningschefer och vet var vi hittar rätt ledare för er verksamhet.

Vill du boka möte?

Förnamn(Obligatoriskt)

En modern försäljningschef

Vi upplever och vågar tro på att det tuffa klimatet med kravställande säljchefer, som enbart lyfter och premierar toppresterande medarbetare, är förbi. Vi möter idag många företag med ambition att rekrytera försäljningschefer som uppvisar ett aktivt och delegerande ledarskap, där det handlar om att bygga självförtroende i hela säljorganisationen. Det är den moderna försäljningschefen våra kunder vill ha.

image

Rekrytera försäljningschef

Majoriteten av de försäljningschefer vi rekryterar är ersättningsrekryteringar. Det innebär att det finns en upparbetad kundstock, utvecklade säljprocesser och en redan befintlig säljorganisation. Vid denna typ av rekrytering är det väldigt viktigt att vi tillsammans tydliggör de önskemål och uppgifter som er nya säljchef förväntas axla.

Men vilka krav ställer vi om ni befinner er i en tillväxtfas? Eller vilka egenskaper krävs om ni är i en förvaltande eller en avvecklande fas? Dessa situationer kan innebära helt olika förväntningar på uppgiften. Vi har stor möjlighet att hjälpa er rekrytera den bästa försäljningschefen, med hänsyn till uppgift, omgivning och förväntningar.

image

Rekryteringsprocess

På Säljpoolen har vi rekryterat säljchefer sedan 1995 och har alltid haft mycket god relation med landets försäljningschefer, då de allt som oftast även är våra uppdragsgivare. Tack vare denna inblick skapas förutsättningar för oss när vi hjälper ert företag att kartlägga och attrahera den bästa försäljningschefen för er verksamhet. Vi vet vilka egenskaper en försäljningschef bör besitta för att bli framgångsrik i varje enskild säljorganisation.

Vi har en gedigen och noggrann rekryteringsprocess som vi anpassar specifikt efter ert uppdrag. Det är genom en tydlig kravprofil och utförlig behovsanalys som vi sätter ramverket för er nästa chefsrekrytering. För att hitta de egenskaper ni efterfrågar träffar och för vi dialog med kandidaterna genom kompetensbaserad intervjuteknik, något som vi värdesätter högt. Detta kombineras med metoder så som personlighets- och begåvningstester, för att på ett noggrant sätt säkerställa att rätt kandidater kommer på slutintervju hos er.

Genom att hitta rätt kandidat till rätt företag, ser vi till att både ni och vi når framgång.

Vilka är vi?
Kontakta oss

Ditt namn(Obligatoriskt)