VÅR GARANTI: VI TAR ANSVAR OCKSÅ EFTER
ATT UPPDRAGET ÄR GENOMFÖRT

Långsiktiga relationer är viktigt för oss. Vi har som mål att du alltid ska vara nöjd med
vårt arbete. Vi har varit i branschen sedan 1995, och vid det här laget vet vi att vi tryggt
vågar erbjuda generös garanti för att du ska bli nöjd med vårt utförande.
Därför ger vi dig följande säkerhet: 

Om den nyanställde slutar inom 6 månader får du 100 procents reducerat arvode vid en ny rekrytering. 
Om den nyanställde slutar inom 6-12 månader får du 50 procents reducerat arvode vid en ny rekrytering.
Om den nyanställde slutar inom 12-18 månader får du 30 procents reducerat arvode vid en ny rekrytering.