Bakgrundskontroll

Vi erbjuder möjligheten till administrativ hjälp med två olika bakgrundskontroller, Screen och Specialist. Dessa bakgrundskontroller gör vi i ett samarbete med företaget SRI.

Bakgrundskontroll Screen

För den allmänna bakgrundskontrollen använder vi oss av Screen. I denna kontrollen samlas information in och återkopplas till er som företag utan fördjupad analys eller koppling till den befattning som kandidaten är aktuell för. Denna kontroll har som syfte att snabbt avgöra om kandidaten är lämplig att ta sig vidare i processen eller om det krävs en fördjupad analys.

Bakgrundskontroll Specialist

För kritiska tjänster på högre befattningsnivåer använder vi den utökade bakgrundskontrollen Specialist, som analyserar sex olika områden samt innefattar en mer omfattande informationsinhämtning. Det insamlade materialet analyseras och sammanställs i en rapport som innefattar en på kallad RISC-profil. Analysen utgår från en metod som bland annat appliceras inom Polisen och Försvarsmakten. Att göra en bakgrundskontroll är en helt objektiv bedömning av kandidaten och ni som företag och beställare får underlag för beslutsfattande utan att förkunskaper krävs.

Bakgrundskontroll är inget krav

Kontakta oss om ni vill veta mer om våra skyldigheter i rekryteringsprocessen. 

Kontakta oss