Bakgrundskontroll

Vi erbjuder möjligheten till administrativ hjälp med två olika bakgrundskontroller, Screen och Specialist. Detta gör vi i ett samarbete med företaget SRI.

Screen

För den allmän bakgrundskontrollen använder vi oss av Screen. I denna kontroll samlas information in och återkopplas till er som företag utan fördjupad analys eller koppling till den befattning som kandidaten är aktuell för. Denna kontroll har som syfte att snabbt avgöra om kandidaten är lämplig att ta sig vidare i processen eller om det krävs en fördjupad analys.

Specialist

För kritiska tjänster på högre befattningsnivåer använder vi den utökade bakgrundskontrollen Specialist, som analyserar sex olika områden samt innefattar en mer omfattande informationsinhämtning. Det insamlade materialet analyseras och sammanställs i en rapport som innefattar en på kallad RISC-profil. Analysen utgår från en metod som bland annat appliceras inom Polisen och Försvarsmakten. Bakgrundskontrollen är helt en objektiv bedömning av kandidaten och ni som företag och beställare får underlag för beslutsfattande utan att förkunskaper krävs.

Bakgrundskontroller är inget krav

Bakgrundskontroll är inte tvingade från vår sida, utan det är en rekommendation och upplysning som vi vill att ni som företag och kunder ska ha möjlighet att ta del av. Eftersom vi är ett renodlat rekryteringsföretag ligger våra åtaganden i att hjälpa er att attrahera rätt person och kvalitetssäkra kompetens.  

Kontakta oss om ni vill veta mer våra skyldigheter i rekryteringsprocessen. 

Kontakta oss