Kravprofil

Genom att upprätta en välarbetad och noggrann kravprofil med Säljpoolen lägger vi grunden för en lyckad rekryteringsprocess, specifikt inriktad på att rekrytera säljare eller chefer.

Kravprofilen är en viktig del

För oss är det viktigt att vi verkligen förstår er tilltänkta tjänst, därför utför vi alltid en gedigen kravprofil vid rekrytering. Ska ni rekrytera en säljprofil vill vi i kravprofilen bland annat veta hur er säljcykel ser ut, vilka kunder ska bearbetas, hur stort är ansvaret och vilka förväntningar har ni på tjänsten? Vi behöver få så mycket information som möjligt för att öka chanserna att hitta den kandidat ni letar efter. Våra rekryteringskonsulter kommer hjälpa och vägleda er till att ta rätt beslut för vilka skallkrav som ni bör ha i er rekrytering.

image

Personlighet eller erfarenhet?

Vid rekrytering av ledare och specialister är det viktigt att fundera över vikten mellan personlighet och erfarenhet. Vad väger tyngst vid ert behov? Är det mer avgörande att er nästa medarbetare förstår branschen, att de ska ha arbetat mot målgruppen och redan vid start vara bekant med produkterna ni säljer? Eller är det viktigare att det finns ett engagemang, tävlingsinstinkt, uthållighet, social kompetens eller andra egenskaper som ofta framkommer bland våra toppkandidater. Oavsett vad, har vi lång erfarenhet av att rekrytera både kandidater med rätt typ av kunskap och kompetens, likaväl som kandidater med rätt inställning för er verksamhet. 

image

Vem efterfrågar kravprofil?

En annan viktig del som diskuteras när vi upprättar vår kravprofil vid rekrytering är vad kandidaterna idag ser som attraktivt hos arbetsgivare. Är det bonus och provisioner som motiverar till prestation eller handlar det mer om flexibiliteten att kunna styra sin tid? Eller är det energin från kollegorna och utvecklingsmöjligheter som står högst upp på önskelistan? Detta är frågor som behöver tänkas igenom för att säkerställa att er nästa medarbetare har rätt förväntningar på er och tjänsten.

Transparent bild av verksamheten

Allmänna bolagsuppgifter är även viktigt för oss att känna till för att kunna ge en så tydlig och transparent bild som möjligt till kandidaterna. Vi vill bland annat få svar på hur många anställda ni är, vad omsätter ni, vilka orter finns ni på, hur ser er företagspolicy ut med mera. Genom att vara insatta i ert bolag ökar vår chans att kunna ge bättre information till kandidaterna. 

image

Kontakta oss

Kravprofilen är för oss a och o i vår rekryteringsprocess. Det är genom denna som vi säkerställer att slutkandidaten har de tänkta egenskaperna, meriterna och de rätta förväntningarna av er verksamhet. Kontakta oss om ni vill veta mer om kravprofiler eller om ni har andra frågor kring vår rekryteringsprocess.

Kontakta oss