Landningssida

För att er annons ska sticka ut i djungeln av lediga tjänster är det viktigt att ge en positiv bild av ert företag. Detta kan bland annat göras med hjälp av en landningssida.

Attrahera genom att inspirera

Vi utvärderar årligen våra platsannonser för att säkerställa, både för oss och våra kunder, att materialet är så attraktivt som möjligt. I en kombination av egna insikter, undersökningar samt extern information har vi insett vikten av personliga och inspirerande annonser. Text i all ära, men den säger mer i komplement med video, leende människor i organisationen, beskrivande bilder som tydliggör vad arbetsuppgifterna kommer innebära. Detta är bara några exempel som vi kan lyfta på våra landningssidor för att komplettera annonsen.

Ge en djupare inblick

När vi skapar en landningssida samlar vi in svar från våra arbetsgivare där de får beskriva hur de är som ledare, vad som är det bästa med bolaget de arbetar på eller kanske vad som är den största utmaningen med tjänsten.

Man kan också välja att fronta en eller flera framtida kollegor. Vad fick dem en gång i tiden att vilja arbeta på företaget och hur ser samarbetet ut mellan de olika avdelningarna? Här är ett mycket bra tillfälle att ge en djupare inblick i företaget för att låta kandidaterna bli mer intresserade av tjänsten.