Jobbmatchning

När ni väljer Säljpoolen för er rekrytering garanterar vi jobbmatchning till kandidater genom ett omfattande nätverk inom sälj och marknad, ett av Sveriges största.

Jobbmatchning i vårt nätverk

Tack vare vårt stora nätverk och egenutvecklade rekryteringsverktyg har vi möjlighet att utföra en jobbmatchning på våra kunders annonser till specifika och kartlagda målgrupper. Kandidater i vårt nätverk har exempelvis angivet vilka branscher de vill jobba inom, vilken erfarenhet de har samt vilken typ av tjänst som de är lämpade för. Tack vare denna konkurrensfördel tillsätter vi idag flest tjänster inom sälj och marknad i Sverige varje år.

Aktiva och passiva kandidater

Jobbmatchning fungerar mycket bra mot både aktiva och passiva kandidater. Passiva kandidater är de kandidater som inte söker aktivt men är öppna för att byta jobb, förutsatt att rätt annons når dem vid rätt tidpunkt. När rätt tjänst dyker upp gäller det att dessa kandidater meddelas och hinner söka innan ansökningstiden går ut. Tack vare jobbmatchning minimerar vi risken att lämpliga kandidater missar chansen att söka tjänsten hos er.

All information samlad

Vid jobbmatchning får kandidaten annonsen i sin helhet direkt i mailkorgen. Det innebär att de får all information och kontaktuppgifter till den som står som kontaktperson i annonsen utan att behöva klicka sig vidare. På så sätt kan kandidaterna enkelt ställa frågor de behöver svar på för att gå vidare och söka tjänsten, vilket kan göras direkt via en länk i mailet.