Begåvnings- och personlighetstester

Möjlighet att genomföra personlighetstester och begåvningstester på alla sökande kandidater som uppfyller kravprofilen.

Certifierade inom MPA, CORE och ACE

Hos oss på Säljpoolen är samtliga rekryteringskonsulter certifierade hos företaget Master Sverige AB. Master Sverige tillgodoser oss med arbetspsykologiska tester och analysverktyg, där vi fått rättigheterna att arbeta med personlighetstestet MPA, logisktestet CORE och begåvningstestet ACE.

image

Personlighetstest – Master Person Analys (MPA)

MPA är ett kvasi-ipsativt personlighetstest. Testet mäter nio olika egenskaper inom de tre kategorierna drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil. Testresultatet förhåller sig till en stor nationell normgrupp. Analysen av resultatet, bestående av svar från 160 påståenden, beskriver hur kandidaten placeras till antingen höger eller vänster sida av en horisontell axel, där mitten är snittet av normgruppen.

Läs mer om MPA

MPA-testets tre olika områden

Drivfaktorer

Drivfaktorer är den kategori som mäter kandidatens prestationsorientering, självhävdelse och energianvändning.

Sociala faktorer

När det handlar om de sociala faktorerna får ni insikt i kandidatens känslokontroll, sociala kontakt och tilltro.

Arbetsstil

I den sista kategorin mäts egenskaper utifrån kandidatens arbetsstil, så som detaljorientering, säkerhet och abstrakt orientering.

image

CORE – Logiskt test

CORE är ett icke-verbalt test som är utformat för att bedöma logisk förmåga. En nivå där en individ förstår, resonerar, lär sig och löser problem och är en uppskattning av den underliggande potentialen för alla uppgifter som kräver logiskt tänkande. Det förutsäger olika yrkesmässiga utfall, inklusive arbetsprestation, hastighet och inlärning. CORE är lämplig för alla befattningar i en process där man behöver göra en bedömning av kapacitet.

Läs mer om CORE
image

Kapacitetstest (ACE)

ACE är ett kognitivt kapacitetstest som mäter kandidatens logiska tänkande. Det handlar om förmågan att identifiera mönster, se samband och dra slutsatser. Testet presenteras inom tre områden, numerisk, spatial och verbal förmåga. Återkoppling av testresultatet rekommenderar vi att ni som företag går igenom tillsammans med certifierad rekryteringskonsult, men intervjuguiden kan användas av icke certifierade personer. Rapporten presenteras i så kallade STEN-poäng från 1 till 10, där hastigheten av genomförande också presenteras i resultatet. Ytterligheterna 1 och 10 är de mest ovanliga resultatet, medan 5 är normen för testet.

Läs mer om ACE

ACE-testets tre olika områden

Numerisk förmåga

Spatial förmåga

Verbal förmåga

Kontakta oss

Om ni är osäkra hur ni ska använda kapacitetstestet (ACE) i er rekrytering alternativt på befintliga medarbetare är ni varmt välkomna att kontakta en av våra certifierade rekryteringskonsulter. Viktigt att poängtera är att ett högt testresultat inte är synonymt med garanti för en lyckad rekrytering.

Kontakta oss