Referenstagning

Referenstagning genomförs för att säkerställa att bilden av den aktuella kandidaten överensstämmer med vår uppfattning.

Referenstagning – ett bra komplement

Vår nisch handlar om att vi vill hitta personer som är målinriktade, socialt kompetenta och har hög aktivitetsnivå. De personer som är bäst lämpade att svara på frågor om dessa egenskaper är de personer som kandidaterna, i tidigare anställningar, rapporterat till.  

Vid en referenstagning genomför en av våra rekryteringskonsulter en kortare telefonintervju för att dels få bekräftat att de uppgifter som kandidaten uppgett i sin ansökan eller under intervjuerna stämmer. Dels för att ge referenten möjlighet att få detaljerade svar på mer komplexa frågor, som till exempel ”beskriv vad som är avgörande för att den aktuella kandidaten ska uppnå sina mål”. Korta svar på en så omfattande fråga kan riskera att inte tillföra något värde till rekryteringsprocessen och därför bör diskuteras för att få en tydlig helhetsbild.