Search- och återkopplingsrapport

Om vår search- och återkopplingsrapport

När vi genomför en search- och återkopplingsrapport kartlägger vi kandidater inom lämpliga branscher och företag. Därefter samlar vi in feedback från kandidater som stämmer överens med kravprofilen. Syftet med rapporten är att vi ska få dessa kandidater att söka tjänsten, vid de fall de inte är intresserade kommer vi presentera orsaken till att de inte vill söka tjänsten. Den insamlade informationen används sedan för att få mer kunskap om målgruppen och ligger till grund för när våra rekryteringskonsulter tar fram åtgärdsförslag. Denna search- och återkopplingsrapport skapar en bättre förståelse och är ett underlag för båda parter för att dokumentera och utveckla vårt samarbete.  
 
Vi ser att kandidaternas åsikter och synpunkter varierar med tiden, därför behöver vi alltid arbeta aktivt med er målgrupp under vårt samarbete. Vi strävar efter att ha den mest aktuella informationen kring målgruppen som ska rekryteras. När ni ingår i ett långsiktigt samarbete med oss hjälper vi med andra ord er att frekvent samla in kunskap om er specifika målgrupp, något som resulterar i att vi på ett mer tidseffektivt sätt kan hitta rätt kandidat till rätt tjänst. 

20 kandidater är utvalda från ett större urval till en search- och återkopplingsrapport.