Urval vid rekrytering

Urval vid rekrytering är en viktig del i processen. Ju större urval av kandidater, desto lättare blir det att hitta den rätta kandidaten.

image

Väger erfarenhet och kompetens tyngre än personlighet?

När vi går igenom urval vid rekrytering inom sälj och marknad tar vi, tillsammans med kunden, reda på om just erfarenhet och kompetens väger tyngre än personlighet för den rekryterande rollen. Idag visar det sig allt som oftast att kunden i högre grad väljer att anställa kandidater som inte har direkt koppling till deras verksamhet. I våra processer väger personliga egenskaper tungt, då driv, vilja, engagemang, mod, aktivitet och nyfiken bara är några exempel av potentiella egenskaper som kan vara helt avgörande för att lyckas, oavsett tidigare säljerfarenhet. 

image

Ju fler i ett urval, desto bättre

När vi arbetar med urval vid rekrytering vet vi vilka förutsättningar vi har för att selektera rätt bland kandidaterna då vi tidigt i rekryteringsprocessen upprättar en gedigen kravprofil. Däremot är det svårt att få fram personlighet i text och av den enkla anledningen är det viktigt att vi har kontakt och träffar många kandidater i våra rekryteringsprocesser. Tillsammans med en av våra rekryteringskonsulter minimerar du risken att välja bort lämpliga kandidater. Vi tar den tid som krävs för att säkerställa att inget lämnas åt slumpen.