Aktivitetsnivå. Hur viktig är den?

BLOGG | Är aktivitetsnivån en viktig faktor för att kunna lyckas som säljare? Svaret finns i veckans blogg.

JA (hade tänkt mig avsluta bloggen med detta tydliga och raka svar men Bloggredaktören protesterade!) Självfallet påverkar aktivitetsnivå möjligheterna att göra affärer (stilla sittande fågel hittar ingen mat….)  Det finns en brytpunkt där kvaliteten påverkas negativt av kvantiteten. Min erfarenhet ger dock vid hand att detta i realiteten inte är något praktiskt problem. Det är mycket sällsynt att besöksfrekvensen är så hög att detta inträffar.

Det finns en brytpunkt där kvaliteten påverkas negativt av kvantiteten.

Hur många besök som skall/bör genomföras under exempelvis en vecka varierar från bransch till bransch. I branscher med mer snabbrörliga produkter kan en säljare genomföra mer än tio besök per dag (!) Inom tung teknisk försäljning kanske man klarar max 10 besök per vecka. Faktorer som påverkar är naturligtvis är hur långt är det geografiskt mellan kunderna? Vilken support får jag som säljare? (backoffice stöd) Bokar jag mina besök själv? Kan jag genomföra canvasbesök (ej bokade besök)?

Viktigast av allt är att jag har ett tydligt syfte och mål med de besök jag genomför och att jag bearbetar mitt ansvarsområde på ett effektivt och målinriktat sätt.

Hur ser mitt ansvarsområde ut? Är mitt uppdrag att bearbeta enbart befintliga kunder? Eller är uppdraget att ägna mig åt 100% nykundsbearbetning? I de flesta säljprocesser handlar ansvarsområdet om en mix av detta. Då är det av största vikt att jag fördelar min kapacitet mellan de olika kundsegmenten. 

Att göra affärer handlar om att skapa, utveckla och bibehålla affärsrelationer.   

Stilla sittande fågel hittar ingen mat…