Skype eller verkliga intervjuer?

Marie Gummerus
Regionchef Nordost

BLOGG | I veckans blogg återvänder vi till det digitala. I intervjuläget, kan man göra avkall på det personliga mötet och göra rum för Skype?

Skype intervjuer eller riktiga intervjuer, det är frågan. För mig är valet enkelt!

Skype i all sin ära men för mig är det viktigt att träffa kandidaten i ett fysiskt möte, det personliga mötet ger så mycket mer, oavsett vem det är med.
Självklart är Skype/telefon ett bra alternativ när man av olika skäl, t.ex. miljön och tid inte flänger över halva landet för en enstaka intervju/möte men i största möjliga mån vill jag alltid träffa mina kandidater på ”riktigt”.
För att lyckas bra med en rekrytering gäller det att man känner vem som passar in i just det bolaget, erfarenhetsmässigt så klart jätteviktigt, men minst lika viktigt att man rent personkemiskt platsar i ”gänget”. Det är sällan en person slutar en anställning p.g.a. av att hen inte kan arbetsuppgifterna utan för att man inte trivs av olika anledningar. Det ska vara roligt att gå till jobbet!

Det är sällan en person slutar en anställning p.g.a. av att hen inte kan arbetsuppgifterna utan för att man inte trivs av olika anledningar

Av erfarenhet vet jag att ju bättre jag känner mina kunder som jag självklart också träffar fysiskt, dess bättre lyckas jag med att hitta nya kollegor till dem.
För mig är det så oerhört viktigt att jag kan känna mig trygg och stolt över de kandidater jag rekommenderar mina uppdragsgivare att ta vidare till slutintervjuer, och då är en grundsjälvklarhet att de ska de vara hela och rena med ett fast handslag. Det kan man tyvärr inte i nuläget känna av i ett Skypemöte.