Etiska regler

All personal inom Säljpoolen har tystnadsplikt och alla uppgifter behandlas konfidentiellt med hänsyn till alla inblandade parters intressen. Utifrån dessa normer respekterar vi och tar självklart ansvar för såväl vår uppdragsgivares som våra kandidaters integritet.

Vår affärsidé är att genom effektiva sökvägar, högkvalitativa tjänster och genom professionella medarbetare vara en naturlig samarbetspartner för företag när det gäller rekrytering av chefer samt medarbetare inom sälj- och marknadsfunktionen.

För att vi skall leva upp till vår Affärsidé ställs det stora krav på oss och därför arbetar vi med följande värderingsgrunder.

Våra värderingar

Professionalism

Ett professionellt bemötande är nyckeln till framgång i vår bransch. Det gäller både gentemot kunder och de kandidater vi möter i vår rekryteringsprocess.

Vår utgångspunkt har alltid varit att bemöta kandidater som vi själva hade velat bli bemötta. Det bemötandet gör oss framgångsrika i rekryteringsprocessen och har givit oss många nöjda kunder - något som är en förutsättning för vår fortsatta framgång. 

Engagemang

Vi vill finna kandidater som med stort engagemang vill bygga goda och långsiktiga kundrelationer, och chefer som är engagerade och är bra på att bygga starka relationer internt.

För att lyckas med detta har vi skapat en kultur där vi utmanar varandra och våra kunder genom att göra saker annorlunda än  rekryteringsbranschen i övrigt. Vi arbetar aktivt med att få en positiv intern kultur för att skapa en motiverande och bra arbetsmiljö för våra anställda, så att de alltid vill göra det lilla extra för såväl våra kandidater som kunder.

Tro

För att vi skall kunna fortsätta att genomföra framgångsrika rekryteringar åt såväl våra befintliga kunder som potentiella kunder, skall vi alla ha en stor tro på det vi gör. För oss är det viktigt att alla medarbetare tror på företaget, våra rekryteringstjänster och på sig själva.

Vi vill även rekrytera säljare och chefer som kommer ha en lika stor tro på sin nya arbetsgivare, och att de i sin nya position får den feedback de behöver för en stark tro på sig själva. Då kommer de även att lyckas i din organisation.