Säljpoolens historia

Säljpoolen grundades 1995. Vår grundtro var då, och är fortfarande, att personliga egenskaper kan väga tyngre än det man kan utläsa i ett CV. Inledningsvis fanns verksamheten i Långedrag, hemma hos Hans Diener, idégrundare som tillsammans med Ulf Åkerström och Dan Andersson började bygga verksamheten. En av de första saker som började byggas var en CV-databas – fast en slags analog version, i ett dokumentskåp.

Senare under året flyttade bolaget till sitt första kontor vid Klippan i Göteborg, och påföljande år, 1996, startades det första kontoret på östkusten, i Uppsala.

1997 följdes etableringarna av nya kontor i Stockholm och Malmö, och detta var också året då det första datoriserade kandidatsystemet började byggas.

1998 var Säljpoolen först av Sveriges rekryteringsföretag med att lansera samlingsannonser, med listor över aktuella rekryteringar. Annonserna publicerades i tre stora dagstidningarna, men stötte initialt på motstånd: tidningarna såg ett hot i denna nya form av annonsering.

Internet var inte riktigt på banan i den form det är idag, och därför var Säljpoolen först ute med ett helt annat koncept: en talsvarsdator dit kandidater kunde ringa och få annonser upplästa. Telefonnumret till talsvarstjänsten var 031-24 24 24, och marknadsfördes under parollen 3 x julafton. Den som ringde numret vägleddes på känt manér genom en talsvarsmeny:
”För Västra Sverige, tryck 1”, och så vidare… 

slutet av 90-talet började CV-bolagen att etablera sig i Sverige. När bolag som Jobline (nuvarande Monster) och Jobpilot och ett flertal andra bolag etablerade sig, vände de sig till Säljpoolen för att få hjälp med rekrytering av säljare och chefer.

 

Efter millennieskiftet briserade IT-bubblan. Mycket hände på den svenska marknaden. Säljpoolen fortsatte oförtrutet sitt arbete, och lanserade 2005 det egenutvecklade rekryteringsverktyget Masterhelp. Samarbete etablerades med ett antal storföretag som började använda Masterhelp i alla rekryteringar som de ville genomföra själva.

2008-2009 kom en ny finansiell kris, som påverkade hela marknaden kraftigt. Även denna gång tog sig Säljpoolen helskinnat igenom, och ända sedan starten har bolaget klarat sig på egna ben och utan lån.

2010 utvecklades och intensifierades arbetet med Intenso Teknikrekrytering, då många av kunderna hade behov av rekrytering till tekniska befattningar.

2012 anställs Mattias Lyckberg som vd för Intenso Teknikrekrytering

2013 mobilanpassades Masterhelp, så att rekryteringsarbetet kunde skötas via mobil och tablet.

2015 firades Säljpoolens 20-årsjubileum. Ett generationsskifte har genomförts, med en ny ägarkonstellation som resultat. Arbetet med en rejäl omstart inleds, och under 2016 lanseras en ny grafisk profil och ny webbplats.