academy

Testa din säljförmåga!

Hur bra är du?

I samarbete med Intermezzon så ger vi dig möjlighet att testa din egen säljförmåga för att själv se dina styrkor och förbättringsområden. Denna test är endast till för din egen personliga utveckling och används inte i urvalshänseende.

Besöksbokning 

Börja att testa din säljförmåga! I denna testmodul får du börja med att testa din förmåga att boka möte. 

 

 

 

 

Förstamöte/Behovsmöte

Fortsätt att testa din säljförmåga! Denna testmodul gäller Förstabesök/Behovsmöte. .