Samarbete

Vi föryngrar och omorganiserar

Säljpoolen har idag en ledande position i Sverige och får varje år förtroendet att hjälpa företag att rekrytera 500-600 medarbetare inom sälj, chef och marknad. Rekryteringslösningar som anpassas till varje kunds unika behov via det egenutvecklade rekryteringsverktyget Masterhelp och en mycket hög kundnöjdhet är några av anledningarna till Säljpoolens starka position. Men även förmågan att skapa en affärsfokuserad, positiv och tillåtande miljö samt att hitta kompetenta och entusiastiska medarbetare som brinner för teamwork där laget är större än jaget.

Ny VD för Säljpoolen och koncernchef för Intensogruppen står tillsammans.

I linje med Säljpoolens kraftiga tillväxt och utveckling, har det genomförts en omorganisation med syfte att fortsätta utveckla koncernens olika bolag, affärsområden och verktyg. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 mars 2022 och innebär att Dan Andersson, före detta VD för Säljpoolen, fortsätter som koncernchef för hela Intensogruppen. Hampus Johansson har tillsatts som VD för Säljpoolen och Nicklas Jonsson efterträder rollen som regionchef i sydväst för Säljpoolen.

– Den främsta anledningen till omorganisationen är att jag vill föryngra och få in nya tankebanor i bolaget, något som ska fortsätta stärka vår konkurrenskraft på marknaden, säger Dan Andersson, koncernchef, Intensogruppen.

Dan var med och startade Säljpoolen 1995 och har under många år suttit som VD för Säljpoolen och på senare år även parallellt som koncernchef för Intensogruppen. Dan berättar att syftet till förändringen dels är att föryngra, dels att få in en VD som tillför energi, nytänkande och som givetvis har bra ledarskapsegenskaper. I februari 2022 tillträdde därför Hampus Johansson som VD för Säljpoolen. Dan är övertygad om att Hampus kommer fortsätta stärka bolagets marknadsposition genom ett bra och modernt ledarskap, något som även kommer förstärka medarbetarnas entusiasm och teamkänsla ytterligare.

Som rekryteringskonsult på Säljpoolen har jag burit en yrkesstolthet, tack vare det faktum att få representera ett välmående bolag som ständigt har utvecklats och hjälpt företag att tillsätta duktiga ledare och specialister i över 25 år. Att nu få chansen att ta ansvar för att fortsätta utveckla och leda vårt bolag och koncept ser jag verkligen fram emot.

Hampus Johansson, VD, Säljpoolen

– Syftet med den nya organisationen är att koncernen ska kunna vidareutveckla Säljpoolen, Intenso Teknikrekrytering och rekryteringsverktyget Masterhelp men också samtidigt fortsätta utveckla affärsområdena Intenso Interim Management och Masterhelp Jobb. Förändringen innebär även att nya verksamheter ska växa fram, något som ska möjliggöra att vi som koncern kan hjälpa våra kunder på ett ännu bättre och effektivare sätt framöver, berättar Dan Andersson.

I rollen som koncernchef kommer Dan lägga fokus på att säkerställa att hela koncernen utvecklas på ett positivt och lönsamt sätt samt se till att bolagen har ett fortsatt högt kundfokus och kvalitetstänk. Han kommer även ha ett stort fokus på att utveckla nya bolag och affärsområden.

– Ambitionen är också att marknadsföra koncernen i sin helhet, för att visa befintliga och potentiella kunder att Intensogruppen är en helhetsleverantör av rekryteringstjänster. Vi är idag en koncern som har möjlighet att hjälpa företag inom flera olika verksamhetsområden och branscher inom rekrytering och interima lösningar, berättar Dan Andersson.

​Inom koncernen görs nu ett flertal stora satsningar för att stärka konkurrenskraften på marknaden. Det handlar främst om de digitala verktygen, där det bland annat pågår ett längre utvecklingsarbete av det egenutvecklade rekryteringsverktyget, Masterhelp, ett verktyg som funnits sedan 2005. Syftet är att verktyget ska bli ännu bättre på att möta framtidens kandidater. Det innebär i korta drag att kandidater ska kunna söka jobb på ett enkelt och säkert sätt samt att rekryteringsarbetet såväl internt som för kunder ska effektiviseras och förenklas. Under hösten 2022 kommer även nya webbsidor att lanseras och parallellt med detta genomförs stora marknadsföringssatsningar både på koncern- och bolagsnivå.

Säljpoolen