Två kvinnor hoppar av glädje efter en lyckad rekrytering

5 tips för en lyckad rekrytering

Alla företag strävar efter en lyckad rekrytering, men varför lyckas en del bättre än andra? Den stora skillnaden är att de företag som lyckas har gjort noggranna förberedelser, tydlig behovsidentifiering och avsatt tillräckligt med tid och energi för hela rekryteringsprocessen. För att hjälpa er att hitta er nästa medarbetare har vi listat fem punkter som vi tycker är extra viktiga att tänka på innan, under och efter rekryteringen.

Kravprofil

En genomarbetad kravprofil är A och O när ni ska rekrytera en ny medarbetare. En lyckad rekrytering bygger bland annat på en noggrann analys av ert behov, där ni bör fundera på vad ni söker efter hos er nya medarbetare. Vilka skallkrav finns, önskade erfarenheter och vilken yrkesmässig kunskap krävs för att personen ska vara rätt för tjänsten? Det är viktigt att tänka ut vilken kompetens som behöver fyllas på företaget och om den matchar mot den målgrupp som personen i fråga ska arbeta med. Tänk på att det är stor skillnad att till exempel sälja mobilabonnemang till privatpersoner jämfört med att sälja komplexa och skräddarsydda tekniklösningar mot tillverkande industri. 

Stort urval

Tänk stort urval. Om ni har tid och möjlighet, är ett av våra viktigaste tips att försöka intervjua så många kandidater som möjligt för tjänsten som ni ska tillsätta. För ju större kandidaturval ni har att jämföra med desto lättare kommer det vara att hitta den rätta kandidaten. Det är nämligen väldigt vanligt att den allra första kandidaten som intervjuas känns helt rätt för tjänsten, men efter att man träffat fler kandidater slutar det många gånger med att den första personen faktiskt inte är en av slutkandidaterna. Det är därför viktigt att lägga tid och energi på ert urval, var noggranna och ha ett öppet sinne till alla kandidater fram tills att ni ska välja ut slutkandidaterna.

Företagskultur

Vårt tredje tips handlar om att ni ska kunna beskriva och förmedla er företagskultur. Hur är närmsta chef eller kollegor? Har ni tydliga ledningsrutiner? Vilka är era grundläggande värden? För att kunna hitta rätt kandidat till tjänsten bör ni tänka på dessa delar, då det är viktigt för såväl den nyanställda som kollegor att de trivs med varandra och att alla har samma bild av företaget. Glöm inte att det vinnande laget skapas genom bra personkemi och att kollegorna kompletterar varandra på ett bra sätt.

Transparens och ärlighet

Förutom en tydlig företagskultur bör ni även lägga stor vikt på hur ni presenterar ert företag och tjänsten som ska tillsättas. Det kan ibland  vara lätt att mörka relevant information eller måla upp en förskönad bild av företaget, lägg därför tid på att prata igenom på vilket sätt ert företag ska presenteras redan innan rekryteringsprocessen drar igång. Genom att vara ärlig, transparent och medveten ökar chansen till en lyckad rekrytering. Statistik visar att många nyanställda som väljer att avsluta sin anställning säger att det utlovats en annan tjänst än vad verkligheten visar, både av rollen och företaget. Våga därför visa vilka ni är så kommer ni få bättre matchningar och nyanställda som stannar kvar.

Tydlig introduktion

Det sista tipset för en lyckad rekrytering är att lägga tid och planering på en ordentlig introduktion. En rekrytering är inte avslutad så fort personen som tilldelades tjänsten skrivit på avtalet, utan det är först en tid efter att den nyanställda börjat som rekryteringen kan anses avslutad. Er onboarding är därför otroligt viktig, det vill säga att ha en tydlig och välkomnande introduktion, något som gynnar alla delar i ert företag. Startsträckan på nya kollegan blir kortare och upplevelsen av sin nya arbetsgivare kommer bli mycket mer positiv om personen känner att allt är väl förberett och att man är välkommen in hos sin nya arbetsgivare.

Vi önskar er stort lycka till med er rekrytering.

Om ni mot förmodan känner att tiden inte räcker till är ni varmt välkomna att kontakta oss vid er nästa rekrytering. Vi erbjuder allt från lösningar där ni genom vårt rekryteringsverktyg sköter stora delar av rekryteringsprocessen själva, till konsultativ rekrytering där vi tar hand om hela processen åt er.

Säljpoolen