Affärsutveckling

Att utveckla företag, organisationer och individer ställer stora krav på utbildningsinsatserna. När du anlitar Säljpoolen Affärsutveckling investerar du i den kompetensutveckling som behövs.

Samtidigt innebär det starten på en förändringsprocess som du genomför i din organisation. Genom skräddarsydda utbildningar inom affärsmannaskap, ledarskap och kundorientering stärker vi kompetensen hos individer och företag så att fler och mer lönsamma affärer genereras.

Ett förändringsarbete kräver att medarbetare på olika nivåer är motiverade och engagerade i processen för att ge en långsiktig och hållbar utveckling. Alltför ofta genomförs utvecklingsprocessen utan tydliga mål, och dessutom med bristande uppföljning och engagemang i organisationen. Oavsett målet med förändringsarbetet, så är det viktigt att ansvariga chefer är involverade och leder utvecklingsprocessen.

Affärsutvecklingsprocessen består av fem steg:

Första steget är en föranalys. Där går vi igenom en rad områden som handlar om allt från organisation och strategi ned till ytterst konkreta saker som produktmix, säljredskap och arbetsmetoder. Vid behov genomförs intervjuer med ledning och utvalda medarbetare.
Resultatet av föranalysen presenteras, tillsammans med konkreta förslag på interna utvecklingsprojekt som bör genomföras innan själva utbildningsinsatsen sätter igång. Vi presenterar även de handlingsplaner som ingår i utbildningen. 
De utvecklingsprojekt som föreslagits i steg 2 genomförs. Arbetet dokumenteras och en handlingsplan upprättas. 
Själva utbildningsinsatsen körs igång. Teori, övningar och träningsuppgifter varvas med praktik för att ge största möjliga utvecklingseffekt. 
Vi följer alltid upp utbildningar, oavsett om det är en kortare utbildning eller en mer omfattade insats. 

Välkommen att kontakta oss!

Dan Andersson
Koncernchef Intensogruppen


Direkt: 0708-12 88 88

dan.andersson@saljpoolen.se