Konsultativ rekrytering - vi gör hela jobbet

Vårt kompletta paket för rekrytering. En av våra erfarna rekryteringskonsulter tar hand om anställningsprojektet hela vägen från den inledande researchfasen till avslutad rekrytering. Vi lämnar dessutom marknadens bästa garantier: om du inte är nöjd med vårt arbete gör vi om urvalsprocessen utan extra kostnad. 

Noggrann kravprofil - grunden till lyckad rekrytering

Vår konsult blir ditt bollplank. Kunskapen om bolaget, dess organisation, värderingar, mål, marknad och vision bildar, tillsammans med tjänstens specifika arbetsbeskrivning, en plattform för att kunna forma rätt kravprofil.

Vi matchar kravprofilen mot vår egen CV-databas, där vi har mer än 100.000 registrerade konton. Våra konsulter gör dessutom aktiva sökningar i vår kandidatdatabas, där vi har ca 12.000 kartlagda och kvalificerade kandidater.

Effektiva sökvägar

Tjänsten blir sökbar på 30 olika sajter, däribland Säljpoolens egen. Stora och etablerade jobbsajter kombineras med nischade kanaler som väljs ut med hänsyn till tjänsten och branschen. Vi arbetar även aktivt med sociala medier. 

Gedigen urvalsfas

Alla kvaliteter syns inte i ett CV. Vår rekryteringskonsult träffar därför alla kandidater som uppfyller kravprofilen och genomför en djupintervju. Där ligger fokus på såväl erfarenhet och kompetens som på personlighet, beteende och utvecklingspotential. Detta, tillsammans med vår MPA Personprofilananlys, ger oss en klar bild på vilka personer som går vidare till slutintervjuer.

 

Presentation av kvalificerade kandidater

Processen utmynnar i en sammanställning av de bäst kvalificerade kandidaterna, tillsammans med våra utlåtanden. Det slutliga avgörandet ligger alltid hos dig. Ofta kan det vara specifika egenskaper som bara du kan värdera som fäller det slutliga avgörandet.

Referenstagning och kontroller

Innan anställningsavtalet signeras säkerställer vi att en professionell referenstagning, och andra överenskomna kontroller, har genomförts. 

Introduktion / Träning - För bästa resultat
Vi tillför nu vårt redan starka rekryteringskoncept med en unik 6 månaders interaktiv träningsmodul. Syftet är att ge den nyanställda Säljaren/Chefen en praktisk träning så att de kan nå sina mål och vidareutvecklas i sin roll. De får träna praktiskt i e-Simulering och kan få 30-60 % snabbare inlärning genom denna metodik. De bästa tränar för att bli ännu bättre!  

Uppföljning och 18 månaders garanti

Vi håller kontakten även efter avslutat uppdrag, för att säkerställa att allt fungerar som det ska. För din trygghet erbjuder vi även en garanti som innebär att vi gör om urvalsprocessen om du inte blir nöjd med de presenterade kandidaterna. Efter anställning lämnar vi upp till 18 månareds trygghetsgaranti när du köpt konsultativ rekrytering. Du kan läsa mer om våra garantier här

 

Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer om vår ​konsultativ rekrytering? Hör av dig.

Hampus Johansson
VD

Göteborg
Direkt: 031-70 45 194

hampus.johansson@saljpoolen.se

Marie Gummerus
Regionchef Nordost

Stockholm
Direkt: 08-514 816 42

marie.gummerus@saljpoolen.se

Nicklas Jonsson
Regionchef Sydväst

Göteborg
Direkt: 031-70 45 190

nicklas.jonsson@saljpoolen.se

Jenny Fröjd
Rekryteringskonsult

Linköping
Direkt: 013-991 53 80

jenny.frojd@saljpoolen.se

Robin Ring
Rekryteringskonsult

Jönköping
Direkt: 036-336 34 61

robin.ring@saljpoolen.se

Dan Andersson
Koncernchef Intensogruppen


Direkt: 0708-12 88 88

dan.andersson@saljpoolen.se

Du hittar ytterligare kontaktinformation på vår kontaktsida.