Researchrekrytering  

​Researchrekrytering är ett koncept där våra researchers hjälper dig med det mesta av arbetet med att ta fram lämpliga kandidater. Vi tar hand om annonsering, läser ansökningar, bokar in intervjuer och tar hand om administrationen. Vid researchrekrytering får du ett fåtal kandidater och sköter intervjuerna själv.

Grundbulten i vår process är vårt egenutvecklade rekryteringsverktyg Mastehelp som hjälper dig att publicera din rekryteringsannons på en rad stora och kända jobbsajter. Publiceringen sker bland annat på vår egen sajt saljpoolen.se, men även externa webbplatser som BlocketJobb, Monster, Careerbuilder, Indeed och andra relevanta sajter som väljs ut för varje individuellt rekryteringsuppdrag.

I Masterhelp finns också en kandidatdatabas som vi byggt upp under lång tid. Vi har över 100.000 registrerade kandidater inom alla typer av befattningar, med tyngdpunkt på chefer, försäljning och marknad, och en exklusiv kandidatdatabas med över 12.000 kvalificerade kandidater som vi redan intervjuat.

Matchning

Med hjälp av ett sofistikerat system för matchning har vi stora möjligheter att leta fram kandidater som är svåra att nå genom traditionell annonsering. Dessa kandidater kontaktas via mail där de kan läsa annonsen och ansöka direkt. I nästa steg av researchfasen går vi igenom de ansökningar vi fått in. Utifrån den överenskomna kravprofilen väljer vi ut ett antal tänkbara kandidater.

Förberedelse

Vi förbereder själva intervjufasen genom att boka in intervjutider och se till att du i god tid har alla ansökningar, CV och andra dokument. 

I slutfasen genomför vi även en profilanalys på två utvalda kandidater som är aktuella för anställning. Analysen mäter drivkrafter, socialt beteende och arbetsstil.

Vem gör vad? 

I flödesschemat här intill har vi visualiserat hur arbetsprocessen går till vid researchrekrytering. Som du ser, så tar vi på Säljpoolen hand om ganska många arbetsmoment. Du kan fokuera på det viktigaste - och roligaste - att intervjua och anställa en ny, skicklig medarbetare. 

Vill du veta mer? 

Om du vill ha mer information om vårt koncept researchrekrytering, är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor om researchrekrytering. På den här sidan hittar du all kontaktinformation du behöver. 

Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer om vår ​researchrekrytering? Hör av dig.

Hampus Johansson
VD

Göteborg
Direkt: 031-70 45 194

hampus.johansson@saljpoolen.se

Marie Gummerus
Regionchef Nordost

Stockholm
Direkt: 08-514 816 42

marie.gummerus@saljpoolen.se

Nicklas Jonsson
Regionchef Sydväst

Göteborg
Direkt: 031-70 45 190

nicklas.jonsson@saljpoolen.se

Jenny Fröjd
Rekryteringskonsult

Linköping
Direkt: 013-991 53 80

jenny.frojd@saljpoolen.se

Robin Ring
Rekryteringskonsult

Jönköping
Direkt: 036-336 34 61

robin.ring@saljpoolen.se

Dan Andersson
Koncernchef Intensogruppen


Direkt: 0708-12 88 88

dan.andersson@saljpoolen.se

Du hittar ytterligare kontaktinformation på vår kontaktsida.