Hand håller i Rubiks kub

Personprofiler

I våra uppdrag som rekryteringskonsulter handlar det om att hjälpa uppdragsgivaren att tillsätta rätt person till rätt tjänst. Ett hjälpmedel vi använder oss av är att ta fram en personprofil. Detta är givetvis inte avgörande i beslutsprocessen utan syftet med det är att på ett smidigt och enkelt sätt kunna säkerställa att personligheten matchar den profil som vi söker. Genom att använda personprofilen i intervjun får vi möjligheten att kunna ställa frågor rörande just kandidatens personlighet som vi annars kanske inte hade kunnat få fram. Det kan t ex gälla hur kandidaten reagerar under press, om personen kan fatta svåra beslut eller om kandidatens förväntningar och ambitioner stämmer överens med vad tjänsten faktiskt kan erbjuda.

Det blir allt vanligare att företag använder sig av personlighetstester för att t.ex. utveckla team, ledningsgrupper och olika typer av utvecklingsprojekt.

Personlighetstester har länge funnits på marknaden och företag väljer mer och mer att använda sig av tester för att säkerställa slutkandidater vid rekryteringstillfället. Det blir också allt vanligare att företag använder sig av personlighetstester för att t.ex. utveckla team, ledningsgrupper och olika typer av utvecklingsprojekt.

Testet vi använder oss av för att säkerställer personligheten är Masters personlighetstest MPA. Testet är ett av marknadens mest använda och det är granskat av BPS (British Psychological Society´s) och STP (stiftelsen för Tillämpad Psykologi). Vi tycker att våra rekryteringsprocesser blir mer professionella både etiskt och affärsmässigt med att använda MPA redan tidigt i rekryteringsprocessen.

Med våra MPA tester kan vi på ett professionellt sätt:

  • Hitta rätt personlighet för specifik tjänst och kunna se personens styrkor och utvecklingsområden i förhållande till rollen/tjänsten.
  • Minimera risken för eventuella felrekryteringar
  • Se vad säljaren har sina styrkor och fallgropar i förhållande till tjänsten.

När vi analyserar MPA tittar vi närmare på 9 olika grundläggande egenskaper som är indelade i tre olika faktorer Drivfaktorer (jag- beteende), Sociala faktorer (vi-beteende) Arbetsstil (jobb-beteende), vi har också möjlighet att titta mer djuplodande på ytterligare 28 kompletterande egenskaper.

När vi träffar kandidater för en specifik tjänst, har kandidaten redan fyllt i en MPA analys som vi har som underlag vid våra intervjuer med kandidaterna. Kandidaterna fyller i personprofilen via en länk som vi mailat ut inför intervjun till vederbörande. Vi tittar alltid på de 9 grundläggande egenskaperna för att säkerställa att personen är rätt för den aktuella tjänsten.

Samtliga rekryteringskonsulter på Säljpoolen är certifierade användare av Master Person Analys (MPA)

Säljpoolen