Pengar brinner upp

Vad kostar en felrekrytering?

Att rekrytera in fel person i företaget/organisationen blir alltid dyrt, men hur dyrt blir det?

För att ta reda på det behöver vi först definiera vad en felrekrytering är! När vi pratar om felrekrytering inom försäljning kan vi förenklat säga att det är när personen, säljaren, säljchefen eller liknande inte når sina uppsatta mål på rimlig tid.

Vi har med människor att göra och det går inte alltid att förutse vad som kan hända, vilka faktorer som styr en person och vad som händer i den nyanställdes privatliv, skilsmässa, hälsoproblem, det kan vara hur många faktorer som helst som kan komma fram som man kanske inte alltid har tänkt på att fråga under intervjuerna.

Det är därför oerhört viktigt att man gör förarbetet, kravprofilen, analysen rätt från början och arbetar med en kompetens baserad intervju och frågor kring personens privatliv och tar fram styrkor och svagheter hos personen.

Det är kravprofilen/analysen som kommer att styra hela rekryteringsprocessen framåt.  Har vi gjort förarbetet rätt – har vi ett bra verktyg att arbeta med och styra mot.

Statistiken visar att det endast är 45 % inom de stora företagen och 52 % inom småföretagen som är lyckade rekryteringar

Det man inte alltid tänker på när det gäller rekrytering är de dolda kostnaderna, tex: hela rekryteringsprocessen, med upparbetade kravprofiler, arbetsbeskrivningar, intervjuer, mm som tar tid från samtliga inblandade. Introduktion för den nyanställde där det oftast också är flertalet personer inblandade. Förlorad arbetstid

Att anställa någon är alltid dyrt – när man räknar på det visar att nedlagd tid för alla inblandade i en rekrytering kostar företaget 1 procent av månadslönen/timme.

En felrekrytering kostar i genomsnitt 700 000 kr. Statistiken visar att det endast är 45 % inom de stora företagen och 52 % inom småföretagen som är lyckade rekryteringar. Det är ganska skrämmande siffror.

Återigen är förarbetet oerhört viktigt för att minska procenten felrekryteringar.

Vi som rekryteringskonsulter hjälper våra uppdragsgivare att minimera riskerna för felrekryteringar.

Vad kostar då en felrekrytering?

Tittar vi på verkligheten och tar med de faktiska kostnaderna plus de ”dolda” kostnaderna, tex förlorade affärsmöjligheter, förlorad effektivitet i team, försvagat varumärke, mm. Plötsligt blir det en annan dimension på kostnaderna för en felrekrytering. Den verkliga kostnaden är således svår att få fram, den är nästan lika okänd och massiv som den del av isberget som flyter fram under vattenytan. 

Säljpoolen