Intervjuer

Våra ambition är att intervjua fler kandidater än våra branschkollegor i rekryteringsprocessen. Anledningen är att vi är nyfikna på vad som döljer sig bakom ett CV.

Intervjuer har förändrats

Idag har intervjuer blivit både smidigare och mindre tidskrävande. De digitala verktygen har underlättat kontakten mellan kandidater och rekryterare. Oavsett om intervjuer är fysiska eller digitala har vi kunskapen att ställa rätt frågor för att säkerställa kompetensen som kandidaten besitter. Våra kunder väljer att samarbeta med oss eftersom vi har möjlighet att vara ett bollplank och kartlägga väsentliga faktorer hos kandidaterna som är kritiska för att det ska bli en lyckad rekrytering. Vi har som avsikt att vara en strategisk samarbetspartner gentemot våra kunder oavsett om de vill ha vår hjälp för att hantera ett stort urval eller kvalitetssäkra slutkandidater. 

image

Intervjuprocessen  

  • Bakgrund (utbildning och arbetslivserfarenhet)
  • Nulägessituation 
  • Motivationsfaktorer och utvecklingsorientering
  • Kunskaper och färdigheter i yrkesrollen 
  • Lönekrav, uppsägningstid och referenser

Transparanta rekryteringsprocesser 

Många av våra kunder önskar delaktighet i rekryteringsprocessen och vill vara involverade i ett tidigt skede. Tack vara transparanta och anpassade förhållningssätt till våra kunder har vi en chans att låta de själva bestämma spelreglerna för vårt samarbete. 

Mer om rekryteringslösningar