Kandidatpresentation

image

Kandidatrummet

I våra rekryteringsprocesser samlar vi all information om kandidaterna i något som vi kallar för kandidatrummet. I kandidatrummet kommer ni tydligt och strukturerat få transparent tillgång till att fördjupa er i de kandidater som vi har intervjuat och som uppfyller kriterierna i kravprofilen. Ni kommer ha tillgång att se våra intervjuanteckningar, kandidaternas CV, personliga brev, resultaten av eventuella personlighet- och begåvningstester samt ta del av bakgrundkontroller och referenstagningar.

I kandidatrummet presenteras information kring era slutintervjuer, där det tydligt framgår när, var och hur mötet mellan er och kandidaten ska ske. Vårt kandidatrum är GDPR-anpassat och en smartare lösning än att presentera kandidater via exempelvis mail eller andra olämpliga forum.