Kandidatpresentation

image

Kandidatrummet

I kandidatrummet presenteras information kring era slutintervjuer, där det tydligt framgår när, var och hur mötet mellan er och kandidaten ska ske. Vårt kandidatrum är GDPR-anpassat och en smartare lösning än att presentera kandidater via exempelvis mail eller andra olämpliga forum.