Sälj vs Marknad

BLOGG | Den uråldriga kampen mellan försäljning och marknad. Vem kommer vinnande ur den? Måste det finnas en vinnare?

Dom har bråkat i årtionden. Den ene förstår inte den andre och den andre anser att den ene metodiskt underminerar den andres arbete. Men ändå. Så lever dom fortfarande axel mot axel. Samma arbetstider, samma anställare och samma kaffemaskin. Marknad och försäljning.

Att det så ofta kan bli grus i maskineriet är, när man faktiskt tänker efter, väldigt underligt. Målen är ju gemensamma. Förhoppningsvis har man ett tydligt mål om vart företaget är på väg och hur man skall ta sig dit. Verktygen finns där för båda parter men den gemensamma nämnaren till gruset är ofta kommunikationen.
Låt oss leka med tanken att vi pratar om ett företag som har tagit fram en ny produkt. Den här produkten är ensam i sitt slag och den senaste gallupen visar att det finns ett stort behov fast marknaden har ännu inte insett det själva. Workshoppen är avklarad och alla är uppdaterad med den informationen dom behöver för att effektivt kunna sälja produkten.

Nu händer oftast någonting mycket spännande. Försäljning vrider om tändningen på sitt CRM-system, kollar prospekts, några timmar kalla samtal, återkopplar till dom etablerade relationerna, behovsanalyser, faktasökande frågor och resultatet leder till en ansenlig summa intressanta möten.

Helst hade man helt enkelt bara struntat i det för det här med PowerPoint är mer hämmande än främjande för alla vet att försäljning sker med retorik och ögonkontakt för bövelen!


Nu har tiden kommit när man krystat måste be om någon form av presentation från marknad. Helst hade man helt enkelt bara struntat i det för det här med PowerPoint är mer hämmande än främjande för alla vet att försäljning sker med retorik och ögonkontakt för bövelen!
Men, vart är marknad?

Under tiden som försäljning satt sig ned och skapat affärsmöjligheter har marknad bokat upp det stora konferensrummet för att diskutera vad det är försäljning faktiskt skall sälja. För det är väl ingen som är banal nog att tro att det ”bara” är en produkt som skall säljas? Nej nej, vi måste reda ut vad produkten representerar. Att ”sätta produkten i ett sammanhang” är så 2010.  De första timmarna ägnades åt att reda ut vad målgruppen är. Det var svårt att komma överens här eftersom produkten faktiskt tilltalar den större delen av marknaden. Lite besvikna över att inte kunna använda sig av fina algoritmer skiftas fokus till själva produkten. Alla är eniga att det som produkten skall säljas in som är ”Tid”. En ut i fingerspetsarna designad presentation skapas för att läggas ut på bolagets intranät och en extra kopia till försäljning bifogas i ett mail som enkelt lyder: ”Kör hårt!”

Resultatet blir en situation där affärsmöjligheter har skapats men utan någon klar bild av vad det är man säljer. Det finns egentligen inget rätt eller fel i den här situationen men lärdomen man bör dra av den är att alltid ha varandra i loopen. Målen är fortfarande gemensamma, varför inte nå dit tillsammans?