Så får du ut det mesta av en intervju

Intervjun är en av de viktigaste delarna i anställningsprocessen. Det är här du har chans att se till att hitta den perfekta kandidaten för jobbet. Genom att checka av våra fem tips kommer du få en tydlig bild av kandidaten och med stor sannolikhet känna om personen är rätt för tjänsten eller inte.

Informera

Det första tipset handlar om att informera. Att ge tydlig information är en viktig del både inför som under intervjun. Innan intervjutillfället är det viktigt att kandidaten får en tydlig och korrekt information om var och när ni ska mötas samt vilka som kommer närvara. Inled gärna intervjun med att informera om hur lång tid samtalet kommer pågå och hur upplägget ser ut. Fråga kandidaten om upplägget känns bra och om hen har några frågor innan ni startar. För att kandidaten ska få det bästa utgångläget och verkligen ge dig en så korrekt bild av sig själv som möjligt ska du undvika att skapa oväntade överraskningar, ge hellre för mycket information än för lite.

Var förberedd

Det är minst lika viktigt att du som intervjuar är förberedd som att kandidaten är det. Se till att alltid ha minst 15 minuter mellan varje intervju för att få chans att läsa på om vem du ska träffa härnäst men även för att inte behöva stressa fram ett hastigt avslut i föregående intervju. Vem är det du ska träffa? Har du läst på kandidatens CV? Har du tittat igenom kandidatens sociala medier? Har ni gemensamma kontakter på LinkedIn? Vilka frågor är viktiga för dig att få svar på under samtalet? Genom att vara väl förberedd och veta vilka frågor du vill få svar på gör att du kommer få ut mer av intervjun.

Avslappnad stämning

Tredje tipset handlar om konsten att skapa en behaglig och lugn stämning. Det är vanligt och naturligt att kandidaterna är väldigt nervösa och det är därför ditt jobb som intervjuare att se till att försöka skapa en avslappnad stämning redan innan intervjun startar. Man kan småprata om olika saker, kanske hade ni någon gemensam kontakt på LinkedIn som kan nämnas eller har du kanske kopplingar till området där kandidaten bor? Våga vara lite personlig i ditt småprat och försök att inte fall in i det klassiska kallpratet.

Privat, men inte för privat

Försök skapa dig en helhetsuppfattning av kandidaten. Hur är personen utanför jobbsammanhang? Vad gör personen på sin fritid? Det handlar om att vara privat, men inte för privat. Det är därför viktigt hur du ställer frågor som rör personen privat och att alltid försöka hålla dessa väldigt öppna. Låta kandidaten själv få styra hur mycket den vill dela med sig av från sitt privata liv. Att vara privat, men inte för privat, det är en hårfin gräns. 

Tydlig tidsplan

Se till att alltid ha några minuter tillgodo innan intervjun avslutas. Under dessa minuter ska det finnas utrymme för ytterligare frågor från kandidatens sida och du ska även ha tid till att förklara hur rekryteringsprocessen ser ut framåt. Var tydlig med att berätta hur tidsplanen är satt och hur tanken är att ni går vidare. Är det fler kandidater i processen? När förväntas kandidaten få återkoppling? Kommer det eventuellt bli fler intervjuer, gruppintervjuer, tester etc?

När du avslutat intervjun är det bra att sätta sig ner direkt för att sammanfatta ert samtal. Fick du svar på dina frågor? Vad är din helhetsuppfattning av kandidaten? Stämmer kandidaten in på kravprofilen som upprättats i uppstartsprocessen? Ägna några minuter åt detta innan du sätter igång med nästa intervjukandidat eller andra arbetsuppgifter.

Vill du få mer tips hur du ska tänka när du ska rekrytera och vad som är viktigt i uppstartsprocessen? Då ska du även läsa vår artikel som handlar om hur du lyckas med din rekrytering och minimerar risken för dyra felrekryteringar.

Säljpoolen