Man lyfter tung skivstång

Sälj kontra sport

Visst  kan det absolut finnas likheter det vill säga att de som sportar/ är vana att prestera också kan lyckas riktigt bra i en säljroll men riktigt så enkelt är det inte.
Fördelen med de som presterat inom någon sport och lyckats bra är att man som person är villig att kämpa, jobba och göra en stor insats för att lyckas. Många gånger har de kanske lyckats mindre bra men ger sig inte utan jobbar på för att nå framgång.
Det finns oftast också en naturlig vana att arbeta med målstyrning, att ha ett övergripande mål samt kunna bryta ned det i delmål och därefter se vad jag behöver förbättra som person, mina färdigheter, mina kompetenser för att lyckas nå delmål och mål.

Fördelen med de som presterat inom någon sport och lyckats bra är att man som person är villig att kämpa, jobba och göra en stor insats för att lyckas.

För att lyckas i sälj behöver man också ha en bra social kompetens, vara bra på att bygga relationer och vara mån om att leverera det kunden förväntar sig. Jag behöver också lära mig affärsmannaskapet för att lyckas på ett bra sätt.
Vilja att prestera som man kan jämföra med sporter kan givetvis även komma ifrån annat håll än just sporter.

Men likheten finns i grund och botten i viljan av att lyckas och den gör också att många säljare går vidare och får större ansvar hos våra kunder.

Säljpoolen