Specialist pratar på möte

Specialist- kontra ledarroll

Hur skall man ge människor möjligheten att utvecklas i en organisation ?
Det är en fråga som många företag brottas med och tyvärr är det fortfarande vanligast att en duktig specialist blir ledare/chef istället för att man kan växa i specialistrollen. Risken är stor att man förlorar en bra specialist och får en mindre bra chef/ledare. Det blir allt vanligare att man nu istället ger medarbetare möjligheten att växa som specialist och kan gå från en säljroll till en KAM roll eller kunna bli seniorkonsult istället för chef/ledare. Det är helt andra egenskaper som krävs som ledare än som specialist. Som ledare/chef skall jag kunna analysera, målstyra, följa upp, coacha/motivera, ställa krav och framförallt nå resultat via medarbetare och må bra av att se medarbetare ”växa förbi” mig och bli ännu bättre som specialist än vad jag är.

Ofta blir konsekvensen att man som chef/ledare känner frustration i rollen och inte trivs samtidigt som medarbetarna inte heller kommer upp till sin potential vilket bromsar bolagets utveckling och tillväxtmöjligheter.

Ofta blir konsekvensen att man som chef/ledare känner frustration i rollen och inte trivs samtidigt som medarbetarna inte heller kommer upp till sin potential vilket bromsar bolagets utveckling och tillväxtmöjligheter.

Man skall göra det man är bra på och därför är det oftast bäst att ge medarbetare möjligheten att växa i specialistroller och rekrytera en ledare utifrån den kompetens och erfarenhet som krävs för att jag skall tillvarata ett bolags potential genom att nå resultat via medarbetarna/organisationen.

Säljpoolen