Vårt nya specialanpassade rekryteringskoncept Säljpoolen Executive 
för chefspositioner och andra nyckelbefattningar. I mer än 20 år har
vi rekryterat tusentals chefer och andra kvalificerade tjänster.

Att rekrytera in rätt personer till chefspositioner och andra nyckelbefattningar är den strategiskt viktigaste aktiviteten i ett företag.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att rekrytera chefer och andra nyckelbefattningar. Detta har lett till ett brett kontaktnät och en stor bas av kompetenta chefer.

Säljpoolen Executive arbetar över hela Sverige och vi har kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Våra chefsrekryterare har erfarenhet från de flesta branscher och alla ledande positioner i ett företag/verksamhet.

Vår metod för Säljpoolen Executive innebär en grundlig behovsanalys av företaget och tjänstens kravprofil. Det är oerhört viktigt att vi förstår verksamheten för att kunna precisera vilka egenskaper och erfarenheter som krävs för befattningen. Genom djupgående intervjuer med relevanta nyckelpersoner hos er får vi kunskap och uppfattning om er verksamhet, värderingar och företagskultur samt mål och framtida utmaningar. Som framgår i processbeskrivningen genomför vi en djuplodande och transparent rekryteringsprocess. 

 

 

Välkommen att kontakta oss!

Per Asplund
Rekryteringskonsult/Partner

Göteborg
Direkt: 031-7045192
Mobil: 0705-668780
per.asplund@saljpoolen.se

Ann Szieger
Rekryteringskonsult/Partner

Malmö
Direkt: 040-6606723
Mobil: 0768-559912
ann.szieger@saljpoolen.se